Naše šokové zařízení nebo-li šoker může pracovat ve dvou pracovních režimech.

 

Jako zamrazovač:

- Proces šokového mražení je nejlepším pro uchování všech organoleptických vlastností produktu. K tomu dochází pouze za předpokladu dostatečně rychlého procesu zamražení. Během správného šokového zamražení se přemění všechny molekuly vody na malé krystalky ledu a dochází k tzv. mikrokrystalizaci, která nenarušuje buňky produktu jak k tomu dochází při pomalém mražení, kdy dochází ke tvorbě makrokrystalů. Pomocí teploty vzduchu -40°C dosáhne šoker během krátké doby teploty -18°C v jádře produktu, při uchování všech vlastností.

Po rozmrazení nedojde ke ztrátě vláčnosti, pevnosti nebo chuti.

 

Jako zachlazovač:

- Každá uvařená potravina, uchovávána pro další použití při teplotě okolního prostředí ztrácí na kvalitě. Hlavním důvodem je bakteriální kontaminace, při které dochází při teplotním rozmezí (+65°C až +10°C). Šokovým zachlazením se umožní snížení teploty v jádře potraviny pod hranici +10°C během krátkého časového intervalu, čímž dochází k omezení rozvoje bakteriální kontaminace a zároveň dehydratace potraviny. Výsledkem je uchování vysoké kvality, barvy a vůně, při zvýšení její trvanlivosti.

Výsledkem je uchování vysoké kvality, barvy a vůně, při zvýšení její trvanlivosti.

 
Úvod 
Pizzy
Alergeny
Výhody spolupráce
Doprava 
Nabídka práce
Zajímavosti o pizze
Šoková technologie
Kontakt